twiteordaia

Μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων ακινήτων και εκτενείς μεταρρυθμίσεις στην εταιρική διακυβέρνηση του management επιχειρήσεων υπο ιδιωτικοποίηση επιτάσσει η τέταρτη αναθεώρηση του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 4ο «αναθεωρημένο μνημόνιο» αναγνωρίζει πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις ιδιωτικοποιήσεις ενώ κατεβάζει και επίσημα προς τα κάτω τους στόχους για τα σωρευτικά έσοδα, στα 22,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 από 24,2 δισ. ευρώ στην αναθεώρηση του Ιουλίου του 2013. Για το 2014 ο στόχος είναι το 1,5 δισ. ευρώ. και για το επόμενο έτος τα 2,2 δισ.

Αναμένει από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε εναλλακτικές μεθόδους πώλησης των ακινήτων, όπως η τιτλοποίηση, για την άντληση πρόσθετων εσόδων και εφιστά προσοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εξασφάλιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου και εποπτείας. Είναι δε αξιοσημείωτο πως χαρακτηρίζει ουσιαστική τη «βελτίωση της διαχείρισης και της διαφάνειας της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινή γνώμη ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα μεγιστοποιήσει την αξία για τον φορολογούμενο» χωρίς όμως να αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση.

Στις επιμέρους αποκρατικοποιήσεις το πρόγραμμα έχει ως εξής: Προβλέπει την έναρξη της 2ης φάσης για τον ΟΛΠ εως τα τέλη Ιουνίου και τις δεσμευτικές προσφορές στο 3ο τρίμηνο. Για τον ΟΛΘ η υποβολή δεσμευτικών προσφορών τοποθετείται στο 1ο τρίμηνο του 2015. Δεσμευτικές προσφορές το 3ο τρίμηνο του 2014 όμως, και μάλιστα στο πρώτο μισό του, προβλέπονται και για τα περιφερειακά αεροδρόμια, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ROSCO. Έως τα τέλη Ιουνίου προβλέπονται οι δεσμευτικές προσφορές για τα μικρά λιμάνια και μαρίνες. Για το Αερολιμένα Αθηνών οι δεσμευτικές προσφορές προβλέπεται να υποβληθούν εως και το πρώτο τρίμηνο του 2015 ενώ για τον ΔΕΣΜΗΕ στο 4ο τρίμηνο του 2014. Στις αρχές του 2015 τοποθετείται η προθεσμία και για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για το Ψηφιακό Μέρισμα και στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 αυτές για την Εγνατία.

Την ίδια περίοδο αναμένεται και η προκήρυξη του διαγωνισμού για επενδυτικό σχέδιο για μαρίνα ελλιμενισμού mega yacht στο Λαύριο. Τα χρονοδιαγράμματα για ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, υποθαλάσσια φυσική αποθήκη αερίου στη Νότια Καβάλα και ΕΛΤΑ παραμένουν ανοιχτά καθώς στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ αναζητείται μοντέλο αξιοποίησης μετά την απόφαση του ΣτΕ και στις υπόλοιπες αξιολογούνται ακόμα οι επιλογές και οι προοπτικές ειδικά στην περίπτωση της Καβάλας. Για τα ΕΛΤΑ αναφέρεται πως εντός Ιουνίου θα πρέπει να διορισθούν εξωτερικοί σύμβουλοι για σχέδιο αναδιάρθρωσής τους. Για τη ΔΕΗ τοποθετεί την απόσχιση της «μικρής ΔΕΗ» στο 2015 χωρίς να προσδιορίζει πότε ακριβώς αυτή θα γίνει και με ποιον τρόπο ενώ για τη ΔΕΠΑ δεν γίνεται καθόλου αναφορά σε χρόνους παρά μόνον στην αναβολή της ιδιωτικοποίησης εωσότου ξεκαθαρίσει το μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο»

Αναλυτικά η τέταρτη αναθεώρηση του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κεφάλαιο για τις ιδιωτικοποιήσεις αναφέρει:

«Έχει σημειωθεί πρόοδος στις ιδιωτικοποιήσεις»

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ιδιωτικοποίησης των κρατικών λαχείων (133 εκατ. ευρώ) και ΟΠΑΠ (622 εκατ. ευρώ), οι αρχές προχωρούν με τη διαδικασία πιστοποίησης του φορέα μεταφοράς φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ), η οποία έχει επικυρωθεί για περίπου 187 εκατ. ευρώ. Πρόσθετες συναλλαγές σε εξέλιξη περιλαμβάνουν την σιδηροδρομική επιχείρηση (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), τον πάροχο σιδηροδρομικών υπηρεσιών (Rosco) και των περιφερειακών αερολιμένων. Προτιμώμενος επενδυτής επιλέχθηκε για την απόκτηση των μετοχών του έργου-ορόσημου για το real estate στο Ελληνικό, αφού βελτίωσε την οικονομική προσφορά του σημαντικά (915 εκατ. ευρώ).

Επιτυχής ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης σημαίνει ότι η κοινοπραξία αναλαμβάνει μια επένδυση ύψους 5,7 δισ. ευρώ (πάνω από 2,5 % του ΑΕΠ) κατά τα προσεχή έτη, εκ των οποίων 1,25 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στα απαραίτητα έξοδα υποδομής και το μητροπολιτικό πάρκο, το οποίο θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την ανάδοχο εταιρεία. Η συναλλαγή για το sale & lease-back των 28 κτιρίων του δημοσίου αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, μετά από μια καθυστέρηση στην έγκριση της συμφωνίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

«Δεδομένου ότι η προετοιμασία των βασικών περιουσιακών στοιχείων για ιδιωτικοποίηση προχωρεί και η πλειοψηφία των κρατικών επιχειρήσεων έχουν πλέον μεταφερθεί στο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, η προσοχή είναι τώρα εστιασμένη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εξασφάλιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου και εποπτείας.

Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ισχυρής ρυθμιστικής αρχής για τα λιμάνια, που θα εποπτεύει την αγορά μετά την ιδιωτικοποίηση της ενός σημαντικού αριθμού λιμένων, ιδίως του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές ενίσχυσαν την αποτελεσματικότητα και την αυτονομία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της και επιπροσθέτως δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τη δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε ένα πλήρως λειτουργικό όργανο πριν από το τέλος της διαδικασίας των διαγωνισμών για τα λιμάνια. Στελεχώθηκε επίσης η νεα ρυθμιστική αρχή για τα ύδατα και ενισχύθηκε η ανεξαρτησία της με την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας και στόχο να μπορέσει σταδιακά ο Ειδικός Γραμματέας να εκδίδει επίσημες αποφάσεις επί ρυθμιστικών θεμάτων. Επιπλέον, μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, οι αρχές αναμένεται να προτείνουν ένα σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα για την οικονομική βελτίωση της ρυθμιστικής λειτουργίας της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

«Μεγαλύτερη πρόοδος ωστόσο απαιτείται στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων των ακινήτων»

Προπαρασκευαστικές εργασίες προωθούνται με στόχο την εξασφάλιση της διαδικασίας για τη μεταφορά της πλήρους και άμεσης κυριότητας στο ΤΑΙΠΕΔ των 1.000 εμπορικά βιώσιμων ακινήτων. Οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία του εντοπισμού και μεταφοράς στο ΤΑΙΠΕΔ των εναπομεινάντων 250 ακίνητων της τέταρτης τριμηνιαίας παρτίδας των μεταβιβάσεων. Πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της προπαρασκευαστικής διαδικασίας του real estate, μέσω της επανεξέτασης της αποστολής, των στόχων και της στελέχωσης της ΕΤΑΔ και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς της στην επαγγελματική διαχείριση και την προετοιμασία της ακίνητης περιουσίας πριν από τη μεταφορά της στο ΤΑΙΠΕΔ.

Με δεδομένη την πρόοδο και την ολοκλήρωση ενός αριθμού ιδιωτικοποιήσεων επιχειρήσεων, οι πωλήσεις των ακινήτων θα έχουν καθοριστική σημασία για τη συνολική επίτευξη των στόχων των εσόδων τόσο σε μεσοπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη προοπτική. Ένα συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την εφαρμογή των μέτρων αυτών έχει συμφωνηθεί με τις αρχές. Γενικότερα, είναι σημαντικό όλα τα στοιχεία για την επιτυχή ιδιωτικοποίηση των ακινήτων να είναι στη θέση τους τώρα που η ψυχολογία της αγοράς αναμένεται να βελτιώνεται σταδιακά».

«Οι αρχές έχουν προσδιορίσει έναν οδικό χάρτη για εναλλακτικές μεθόδους πώλησης των ακινήτων, όπως η τιτλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, για την άντληση πρόσθετων εσόδων πέραν αυτών που προβλέπονται στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης.

Οι προσπάθειες αυτές απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως των διεθνών επενδυτών και θα συμπληρώσουν τις άμεσες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, μπορεί να βοηθήσει στην άντληση πρόσθετων εσόδων μεσοπρόθεσμα. Οι αρχές θα αξιολογήσουν την πρόοδο στον τομέα αυτό κατά τους επόμενους μήνες και, αν απαιτείται, θα αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι αρχές θα υποβάλουν την πρώτη έκθεση προόδου μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2014 και θα πρέπει να ολοκληρώσουν την πρώτη συναλλαγή εως το τέλος Νοεμβρίου 2014».

«Οι αρχές έχουν δεσμευτεί για εκτενείς μεταρρυθμίσεις στην εταιρική διακυβέρνηση του managmenet επιχειρήσεων υπο ιδιωτικοποίησης"

Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει νομοθεσία που επιβάλει και επιτρέπει στο ΤΑΙΠΕΔ να ασκήσει τα δικαιώματα του ως μέτοχος, όπου έχει την πλειοψηφία, σύμφωνα με ένα πλαίσιο συνεργασίας, στόχων και κριτήριων, που συνάδουν με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Σύμφωνα με τη νέα αυτή νομοθεσία, το ΤΑΙΠΕΔ έχει τη δυνατότητα να αναλάβει δράση κατά μελών διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης των εταιρειών που ελέγχει και να ορίζει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. όπου δεν εκπροσωπείται. Οι αρχές τροποποίησαν τον νόμο περί ΤΑΙΠΕΔ ώστε να επιτρέπεται στον διευθύνων σύμβουλο να ενεργεί ως πρόεδρος, σε περίπτωση κενής θέσης του τελευταίου όπως και να μειώνει τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απαιτείται να είναι παρόντα για να συνεδριάσει από 5 σε 4, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του, ενώ παράλληλα διευκρινίστηκαν οι λόγοι απόλυσης μελών του διοικητικού συμβουλίου».

«Τα αναμενόμενα σωρευτικά έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις έχουν αναθεωρηθεί ελαφρά προς τα κάτω στα 22,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 (από 24,2 δισ. ευρώ στην αναθεώρηση του Ιουλίου του 2013).

Το σωρευτικό ποσό των αναμενόμενων εσόδων έχει αναθεωρηθεί με βάση τις τρέχουσες τάσεις του προγράμματος και με βάση τα μέτρα πολιτικής και τις δεσμεύσεις. Οι στόχοι αυτοί παραμένουν υπό αναθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο δυνητική υπεραπόδοση (από το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών) όσο και δυνητική υποαπόδοση (από συνεχιζόμενα εμπόδια στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων). Βελτίωση της διαχείρισης και της διαφάνειας της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ευρύ κοινό ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα μεγιστοποιήσει την αξία για τον φορολογούμενο.

Χρειάζονται επίσης συμπληρωματικά μέτρα για την επίσπευση των εγκρίσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να περιοριστεί ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ. Η ολοκλήρωση των συναλλαγών είναι ζωτικής σημασίας τόσο για δημοσιονομικούς λόγους όσο και για την προσέλκυση νέων επενδυτών αλλά και την ενίσχυση της διαχειριστικής εμπειρίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την καλύτερη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Το χρονοδιάγραμμα ορισμένων εταιρικών πωλήσεων έχει αναθεωρηθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος πριν από την ιδιωτικοποίηση».

(Ηλ. Γ. Μπέλλος, capital, 5/6/2014)

Eπίσπευση ιδιωτικοποιήσεων από το νέο μνημόνιο

Add comment


Security code
Refresh