twiteordaia

tergesth

Αγαπητοί Υπουργοί

Αγαπητοί εκπρόσωποι της Κεντρικής Ευρωπαικής Πρωτοβουλίας

Αγαπητοί εκπρόσωποι του προγράμματος ATTAC

Αγαπητοί συμμετέχοντες στην παρούσα διάσκεψη

Ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση στο Υπουργικό Συνέδριο

με θέμα ΄΄Προοπτικές για βιώσιμες Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη΄΄ με βάση κοινές λύσεις και τις καλύτερες δυνατές πρακτικές.

Είμαι ευτυχής, που αντιπροσωπεύω το Ελληνικό Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στην παρούσα και τόσο σημαντική διάσκεψη στα πλαίσια των δράσεων του έργου Διακρατικής Συνεργασίας ATTAC.

Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα όχι μόνο για να δώσουμε το παρόν στο πρόγραμμα ATTAC σχετικά με τις προοπτικές των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ως αντιπρόσωποι των Νοτιοανατολικών κρατών, είμαστε εδώ επίσης για να ανταλλάξουμε γνώσεις και γνώμες σχετικά με τις μεταφορές αλλά και απόψεις, εμπειρίες και ικανότητες, με σκοπό να κάνουμε τις αστικές συγκοινωνίες των χωρών μας πιο βιώσιμες, ανταγωνιστικές, πιο αξιόπιστες και πιο κοντά στους πολίτες μας.

Η αποστολή του Ελληνικού Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων είναι:

• Να διατυπώσει και να υλοποιήσει μια Εθνική πολιτική και να δημιουργήσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και σε Διεθνές επίπεδο για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μέσων μαζικής μεταφοράς μέσα από την εφαρμογή του ΕΚ 1370/2007 περί ανάθεσης των αστικών συγκοινωνιών με διαδικασίες ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού.

• Να διασφαλίσει την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στις Τηλεπικοινωνίες.

• Να ενισχύσει την Κοινωνία της Πληροφορίας.

• Να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην βελτίωση της ζωής των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας του.

Στόχος του Υπουργείου είναι η διεύρυνση των μέτρων για τις μεταφορές και τη μετακίνηση των οχημάτων, που ήδη έχουν θεσπιστεί στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας και η ενσωμάτωση τους σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις μεταφορές σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών της Ε.Ε.

Σε αυτό το πρόγραμμα, οι σχεδιαζόμενες δράσεις προβλέπουν:

-ανάπτυξη και επέκταση των υποδομών των Δημόσιων Αστικών Μεταφορών με ιδιαίτερη εστίαση στην σύνδεση τους με άλλα μεταφορικά μέσα (Τρένο, Μετρό & Τραμ),

-προώθηση φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων και τεχνολογιών (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χρήση κυψελών καυσίμων),

-προώθηση των μέσων σταθερής τροχιάς και των θαλάσσιων μεταφορών (π.χ. κοντινά θαλάσσια ταξίδια),

-ενίσχυση της διαχείρισης της ροής της κίνησης με την εισαγωγή περισσότερων λεωφορειολωρίδων, μονόδρομων και χρήση της τηλεματικής, καθώς και την εισαγωγή μέτρων για την μακροπρόθεσμη αλλαγή της συμπεριφοράς και των συνηθειών των οδηγών.

Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με εκστρατείες ευαισθητοποίησης, το δημόσιο διάλογο και την διάδοση των πληροφοριών θα οδηγήσουν επιπρόσθετα σε αύξηση της χωρικής και της κοινωνικής συνοχής, αφού θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη όλων των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων, που έχουν αναπηρία σε ένα νέο βιώσιμο μεταφορικό σύστημα.

Οι Δημόσιες Αστικές Μεταφορές είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες του Υπουργείου μας.

Η έμφαση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου επικεντρώνεται στην μείωση της εισιτηριοδιαφυγής και για αυτό το σκοπό, βρίσκεται σε πρόοδο διαγωνισμός σχετικά με την εισαγωγή ενός έξυπνου συστήματος συλλογής και ελέγχου καρτών (εισιτηρίων) στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας.

Επιπλέον είναι υπό εξέταση ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σειράς από βραχυπρόθεσμες δράσεις για την επόμενη περίοδο, συμπεριλαμβάνοντας:

• Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας για την μείωση των πλαστών εισιτηρίων

• Χρήση ανεξίτηλης μελάνης στον εξοπλισμό ακύρωσης των εισητηρίων

• Βελτιστοποίηση του συστήματος ελέγχου

• Εφαρμογή σεμιναρίων εκπαίδευσης στους ελεγκτές και αύξηση του αριθμού των ελεγκτών.

• Συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Απασχόλησης για να προσληφθούν άνεργοι ως επιθεωρητές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ακόμα, από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων βρίσκονται στην διαδικασία του σχεδιασμού,

-η επέκταση του αριθμού των λεωφορειολωρίδων και η προώθηση του τουριστικού εισιτηρίου

-καθώς και η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης ειδικών κατηγοριών επιβατών όπως οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι κλπ.

Επισημαίνω ότι νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις διασφαλίζουν ή θα διασφαλίσουν τα παρακάτω ζητήματα:

• Το ότι θα πωλούνται κάρτες και εισιτήρια αποκλειστικά από τα σημεία πώλησης των αστικών συγκοινωνιών.

• Την επέκταση της παροχής ενός (1) δωρεάν εισιτηρίου με την μορφή έκπτωσης όταν αγοράζονται 10 εισιτήρια αορίστου χρόνου.

Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και θεωρώ πως τα προαναφερθέντα μέτρα, όπως η μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, ο σχεδιασμός νέων λεωφορειολωρίδων και BRT, Θαλάσσιων Μέσων Μεταφοράς, οι εκστρατείες αφύπνισης, ο καινοτόμος και αποδοτικός σχεδιασμός των συναλλαγών των αστικών συγκοινωνιών,

είναι μερικά από τα μέτρα ενός Βιώσιμου Σχεδίου Αστικών Συγκοινωνιών για την μητροπολιτική περιοχή/κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιστεύω πως τέτοιου είδους Σχέδια Βιώσιμων Αστικών Συγκοινωνιών είναι πολύ σημαντικά για τις πόλεις,

διότι με τον τρόπο αυτό μπορούν, να ορίσουν τις στρατηγικές τους στα θέματα των μεταφορών χωρίς αναγκαία υψηλού κόστους σχέδια υποδομών,

ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή πρόοδο στις εργασίες του Συνεδρίου.

Dear Ministers

Dear representative of the Central European Initiative

Dear representatives of the ATTAC project

Dear Participants of this conference

Thank you for the kind invitation to the Ministerial Conference "Sustainable urban transport perspectives in South East Europe – building upon common solutions and best practices.

I am very happy that I am representing the Greek Ministry of Infrastructure, Transport and Networks in this important Conference of the ATTAC project.

We are gathering here today not only to attend the contribution of the ATTAC project in the urban transport perspectives in South East Europe. We, as representatives of the South East Europe Countries, are here also to exchange knowledge and mobility opinions, views, experiences and abilities, in order to make the urban transport of our countries more sustainable, competitive, more reliable and closer to our citizens.

The mission of the Greek Ministry of Infrastructure, Transport and Networks is:

 to formulate and implement national policy and create the appropriate institutional framework at European and international level for the development of top quality transport, mass-transit through EU 1370/2007, telecom and postal services under conditions of healthy competition;

 to ensure the safety of transport, mass-transit and telecommunications;

 to promote the Information Society;

 to contribute to the country's economic development and to the improvement of its citizens' quality of life in the areas falling under the Ministry's responsibility.

The Ministry aims at extending the transport and mobility measures that has already introduced in Athens to the other cities of Greece and incorporating them in a long term planning scheme that will effectively manage the transportation system, along the directions of EU's Common Transport Policy. In this scheme, the intended actions, provide for: development and extension of public transport infrastructure with special focus on the promotion of other transportation modules (train, metro and tram), promotion of more environmentally friendly fuel and technologies (eg electric cars, use of fuel cells), promotion of rail and sea transports (eg short sea shipping), enhancement of traffic flows management with the introduction of more bus lanes, one-way streets and use of telematics, as well as introduction of measures for the long-term change of behavioural and consumption patterns of drivers.

These measures, coupled with awareness raising campaigns, public dialogues and information dissemination will additionally lead to an increased spatial and social cohesion, since special focus is given on the integration of all areas including disadvantaged ones in a new viable transport system.

Among the priorities of the Ministry is the public transport. The emphasis of the new leadership of the Ministry is concentrated on the reduction of the fare evasion. For this purpose, we have already announced a tender concerning the introduction of a Smart Card Fare Collection System in the Public Transport of Athens. Specifically, it is under consideration the design and implementation of a series of short-term actions for the next period, including:

 Cooperation with private security companies for the reduction of ticket fraud

 Use of indelible ink in charged equipment

 Optimization of controllers system

 Implementation of training seminars to the controllers and increase of number of controllers

 Cooperation with the Employment Agency to recruit unemployed people as inspectors of public transport

Furthermore, from the perspective of the ministry, the expansion of the number of exclusive bus lanes and the promotion of the tourist ticket are under of planning procuder, while we are seeking ways for granting special categories of passenger such as the unemployed, old people, etc.

In addition, a new Common Ministerial Decision will ensure the following issues:

 Sell monthly Travelcards exclusively by the Point of Sales of the urban transport system

 expansion of the provision of a free ticket by way of discount when buying 10 pieces of ticket for an indefinite period.

We are in close cooperation with Thessaloniki Public Transport Authority and I know that the above mentioned measures such as the reduction of fare evasion, the planning of new bus lanes and BRT, the introduction of seaborn public transport, awareness campaigns, efficient and innovative design of urban transport interchanges are some of the measures of the Sustainable Urban Mobility Plan of the Metropolitan Area of Thessaloniki.

We believe that these kinds of Sustainable Urban Mobility Plans are very important for the cities, because they can set their strategies on Mobility Issues without the need of high cost Transport Infrastructure Plans, especially during these periods of economic crisis.

Thank you very much

Ομιλία Υφυπουργού κου Μιχαήλ Παπαδόπουλου - Υπουργικό Συνέδριο ATTAC  - Τεργέστη 12 Νοεμβρίου 2013

Add comment


Security code
Refresh

dei 300x250-stash-2

  • Video