twiteordaia

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση κατά περίπου 30% στο κόστος ίδρυσης των επιχειρήσεων (OE, EE, EΠΕ και ΑΕ) φέρνει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) που ξεκίνησε να λειτουργεί από σήμερα. Αυτό δήλωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός, αλλά και ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του ΓΕΜΗ κ. Σφακιανάκης σε συνέντευξη Τύπου σημειώνοντας ότι πέντε υπουργεία, τα πρωτοδικεία, 59 επιμελητήρια και ο νομαρχίες συνεργάστηκαν - και θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται δημιουργώντας μια και μοναδική βάση δεδομένων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα - για να ξεκινήσει από σήμερα να δουλεύει, μετά από 10 χρόνια επιδιώξεων, η Υπηρεσία Μίας Στάσης και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και να μπορεί όποιος θέλει να ιδρύσει μια επιχείρηση σε περίπου μία ώρα και να ξεκινάει η οικονομική της δραστηριότητα ακόμη και σε μια μέρα. Όπως σημειώθηκε, μέσω του ΓΕΜΗ και του one-stop-shop η Ελλάδα θα ανέβει 96 θέσεις στην κατάταξη της Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, δηλαδή θα βρεθεί από την 149η θέση που βρίσκεται σήμερα μεταξύ 183 χωρών στην εκκίνηση επιχειρήσεων, στην 53η θέση. Το εγχείρημα θα αποτελέσει «πιλότο» για την ΕΕ, ενώ ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Γ. Κασιμάτης, ανέφερε από την πλευρά του ότι το επόμενο μεγάλο «στοίχημα» που θα επιδιώξει την υλοποίησή του είναι να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για όλες τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στον κόσμο και είναι στην ιδιοκτησία ομογενών. Το ΓΕΜΗ έχει αρχίσει και λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.geminet.gr αλλά θα εξακολουθήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα η ηλεκτρονική αυτή βάση να γεμίζει με τα στοιχεία που σήμερα βρίσκονται στα πρωτοδικεία και δεν είναι καν μηχανογραφημένα και στις νομαρχίες. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη πιστοποιηθεί 150 συμβολαιογράφοι και 250 χρήστες του συστήματος από τα επιμελητήρια ενώ η εκπαίδευση και η πιστοποίηση θα συνεχιστεί. Η κατάθεση των σχετικών εγγράφων από τον ενδιαφερόμενο θα γίνεται στα επιμελητήρια τα οποία μετά μέσω ΓΕΜΗ θα του δίνουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και αριθμό ένταξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η δράση αυτή στο προσεχές μέλλον θα μπορεί να γίνεται και μέσω ΚΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σήμερα είναι εγγεγραμμένες 868.929 επιχειρήσεις εκ των οποίων 38.509 είναι ΑΕ, ΟΕ είναι 109.118, ΕΠΕ είναι 40.195, φυσικά πρόσωπα 17.566, ΕΕ 27.323 ΣυνΠΕ 490, κοινοπραξίες - κοινωνίες 2.259, ατομικές 631.030 και λοιπών υποχρεώσεων 2.346

Κατά 50% μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε όσες γυναίκες είναι ασφαλισμένες το δωδεκάμηνο που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού, έπειτα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας:

* Στην περίπτωση που το τέκνο αποβιώσει αμέσως μετά τη γέννησή του, η μητέρα δεν έχει δικαίωμα καταβολής μειωμένων κατά 50% εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης, αλλά οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των αναλογουσών εισφορών της για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί τον μήνα τοκετού.

* Στην περίπτωση που το τέκνο αποβιώσει μερικούς μήνες μετά τον τοκετό, πάντα μέσα στο δωδεκάμηνο που ακολουθεί, τότε διακόπτεται η εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 για το εναπομείναν του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα.

* Η διάταξη του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 έχει εφαρμογή και στην περίπτωση της θετής μητέρας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών που ακολουθούν τον τοκετό, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή απέκτησε παιδί, δηλαδή είτε μέσω υιοθεσίας είτε μέσω παρένθετης μητρότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η φυσική μητέρα δεν έχει κάνει χρήση του ευεργετήματος και

* Ο πατέρας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει χρήση του υπό της διάταξης του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 προβλεπόμενου ευεργετήματος.

Πάνω από ένα τρίτο είναι το «κούρεμα» που γίνεται στα ομόλογα που λαμβάνουν από το ελληνικό δημόσιο οι φαρμακευτικές εταιρίες ιατρο-τεχνολογικού υλικού, για χρέη του 2007, του 2008 και του 2009, όταν επιχειρούν να τα ρευστοποιήσουν. 

Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, το «κούρεμα» υπολογίζεται από 35% έως 41%, ενώ το «κούρεμα» τριετούς ομολόγου, που λήγει στις 22 Δεκεμβρίου του 2013 φτάνει το 62, 8%. 

Στελέχη πολυεθνικών φαρμάκου, ανέφεραν ότι την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου ρευστοποίησαν τριετή ομόλογα στην Deutsche Bank και Goldman Sachs στο 64,3% της αξίας τους.

news247.gr


Από την σήμερα Παρασκευή 1η Απριλίου 2011,  όλες οι αγοραπωλησίες προϊόντων και οι παροχές υπηρεσιών αξίας άνω των 3.000 ευρώ θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών και επιταγών.

Μάλιστα, από την 1η Ιανουαρίου 2012 το όριο πάνω από το οποίο οι συναλλαγές θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος έχει οριστεί σε 1.500 ευρώ.


Στην 74η θέση μεταξύ 183 χωρών , που περιλαμβάνει το report «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας βρίσκεται η χώρα μας  ως προς τη φορολογία και στην 109η θέση ως προς τη φιλικότητα έναντι των επιχειρήσεων.
Οι αναφορές αυτές έγιναν κατά την παρουσίαση έρευνας με θέμα «Η φορολόγηση των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης», που εκπόνησαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Γιάννης Βαρουφάκης και Τάσος Τατώκος. για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κώστας Μίχαλος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «φόροι δεν μπορούν να πληρωθούν όταν οι επιχειρήσεις καρκινοβατούν, όταν τα εισοδήματα των πολιτών συμπιέζονται ασφυκτικά, όταν μακραίνει ο κατάλογος των ανέργων».
Από την έρευνα των δυο πανεπιστημιακών προκύπτουν μεταξύ των άλλων ότι το 99% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πληρώνουν φόρο κατά μέσο όρο 6.100 ευρώ, ετησίως.
Οι δυο πανεπιστημιακοί πρότειναν να μειωθεί ο χαμηλός , βασικός συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 15% και να διατηρηθεί ο συντελεστής αυτός για μια πενταετία.
Επίσης, ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να εξετάσει ακόμη και το «πορτογαλικό μοντέλο», σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται διαφορετικές κλίμακες φορολόγησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Ακόμη, προτείνονται :

- Η άμεση μείωση του ποσοστού προβεβαίωσης από 50% σε 20%, σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής.

- Η κατάργηση του φόρου οχημάτων και η νομική δέσμευση των ΟΤΑ να περιορίσουν στο επίπεδο του πληθωρισμού τις αυξήσεις των δημοτικών τελών.

- Να δεσμευθεί το κράτος για τον περιορισμό του συντελεστή επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων ως προς τον τζίρο τους από ένα επίπεδο , αυτό του 50% που είναι σήμερα σε επίπεδο που να μην υπερβαίνει το 40%.

πηγή:tovima.gr